top of page

KLAGER TIL ADVOKATNÆVNET

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokater. Hvis du ønsker at indgive klage, skal du være opmærksom på, at der er to typer af klager, som Advokatnævnet behandler:

 

  • Salærklager, som handler om, hvorvidt en advokat har taget et rimeligt honorar for sin ydelse. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte honoraret.

 

  • Adfærdsklager, som handler om, hvorvidt advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Hvis Nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan Nævnet give advokaten en sanktion.

 

Advokatnævnet har adresse i Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

Advokatnævnet kan kontaktes pr. mail postkasse@advokatnaevnet.dk  (der også modtager krypterede e-mails) samt telefonisk i tidsrummet 09.30 - 12.30 på telefon 33 96 97 98.

 

Klagesager kan også indgives digitalt til en klagesagsportal.

bottom of page